Seikens

Sword of Mana - Staff roll

Staff Roll

Producer

Game Design
Original Story
Monster Design
Koichi Ishii

Production Producer

Character Design
Scenario Arrangement
Shin’Ichi Kameoka

Director

Game Design
Takeo Oin

Art Director

Koji Tsuda

Scenario

Miwa Shoda

Main Programmer

Tomoki Anazawa

Music

Kenji Ito

Program

Menu Program
Tomonori Hiraishi

Effect Program
Hajime Ito

Planning

Event
Hiroshi Kitakami

Boss Monster Battle
Yasuhiro Yamaguchi

Map
Kunimitsu Tanaka

Design

Effect Graphics
Makoto Takahashi

Character Graphics
Yuji Hachiman
Kozue Kawabe

Boss Monster Graphics
Kuninori Ueno

Monster Graphics
Hiroshi Sato
Konomi Ishizuka
Noriko Sasaki

Sound

Sound Program
Sound Data / SE
Tsukasa Masuko
(M’s Factory)

Localization Staff

Localization Coordinator
Tomoko Sekii

Editor
Colin Williamson

Localization Advisor
Richard Honeywood

Localization Assistant
Junko Momoi

Square Enix U.S.A. Inc.

President and CEO
Jun Iwasaki

Localization Manager
Yutaka Sano

Localization Specialist
Laurie Spillane

QA Manager
David “Ribs” Carrillo

Senior Lead Analyst
Mohammed A.C. Wright

Lead Product Analyst
Bryan D. Chen

QA Translator
Frederick K. Hashi

Quality Assurance (Japan)

QA Coordinators
Yukihiro Shibuya
Madoka Asano

QA Assistant Coordinators
Kazuyuki Miura
Shinichi Kimura
Koji Numata

QA Staff
Satomi Gotoh
Minoru Saito
Mio Otsuka
Hiromichi Takahashi
Akira Kitamura
Youichi Numata
… and all QA Staff

General Manager
Akihito Shoji

Other Square Enix Staff

Noriko Naito
Masato Kogure
Yoshinori Makei
Misa Murohashi
Kouji Suga
Hiroko Fujie

Executive Producer

Yasuhiro Fukushima
Yoichi Wada
Keiji Honda

Special Thanks

Koji Yoshida
Minoru Ueda
Nobuyuki Inoue
Nobuhiro Imagawa
Gen Kadoi
Hiziri Matsuura
Masaki Aikyo
Hideki Okuma
Seiichi Emura
Seitaro Wakabayashi
Hiroyuki Narushima
Yuko Ito
Akiyuki Suzuki
Jennifer L. Mukai
and All Square Enix Staff
and All Square Enix USA Staff